Dřevěný a plastový program - Celková délka cm - 100cm

Vařechy ,kopisty a vše na míchání pokrmů