Dřevěný a plastový program - Celková délka cm - 40cm

Vařechy ,kopisty a vše na míchání pokrmů