Slouží pro kusovou přepravu teplé stravy. Obvykle jedno kompletní jídlo.