Jak udržovat ocílku

ALFOU A OMEGOU JE SPRÁVNÉ ČIŠTĚNÍ OCÍLKY

Aby bylo možné používat ocílky F. DICK co nejdéle, je základním požadavkem správné a pravidelné čištění. Čištění vaší ocílky je nepostradatelné a udržuje ji nejen hygienicky bez choroboplodných zárodků, ale především funkční. Pozor: nesprávné čištění může způsobit korozi a důlkovou korozi, která zpočátku poškodí jemný povrch, časem i celou čepel ocílky. F.DICK  ocílky  lze mýt v myčce, pokud je to možné, doporučujeme šetrnější ruční čištění jemným alkalickým čisticím prostředkem. 

JAK SE OCÍLKA ČISTÍ SPRÁVNĚ?

Používejte správný čisticí prostředek, který je vhodný pro kovy, nikdy nepoužívejte kyselé látky. Nepoužívejte čisticí prostředky, které mohou způsobit korozi kovu. Používejte pouze mírně alkalický, zásaditý čisticí prostředek bez obsahu chlóru. Věnujte pozornost správnému použití, teplotě, dávkování a době použitých čistících prostředků. Věnujte pozornost návodu k použití!  Po vyčištění je důležité zcela odstranit čisticí prostředky z čepele ocílky. K tomu použijte oplachovací program myčky nádobí,nebo důkladně opláchněte ocílku vodou a poté ocílku osušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.

CO JE TŘEBA VZÍT V ÚVAHU PŘI ČIŠTĚNÍ OCÍLKY?

  • Používejte pouze vhodné čisticí prostředky
  • Nečistěte příliš vysokou teplotou
  • Nepoužívejte kyselé čisticí prostředky
  • Nečistěte déle, než je předepsaná doba
  • Žádné zbytky čisticích prostředků na ocílce nesmí zůstat
  • Nevystavujte trvale vysoké vlhkosti
  • V případě kontaktu s kuchyňskou solí opláchněte ocílku co nejrychleji
  • K čištění nepoužívejte kovové kartáče

STERILIZACE OCÍLEK

Použití sterilizátorů do cca 120°C je vhodné pro čištění Vaší ocílky při krátkodobém provozu, ale ocílky pak nesmí být vystaveny žádnému vytahovacímu zatížení rukojeti například zavěšením. Ocílky musí před dalším použitím nejprve vychladnout. Při sterilizaci musí být také dodrženy pokyny výrobců . Doporučujeme maximální čisticí teplotu 70 °C, po které lze ocílku okamžitě znovu použít.