Reklamační řád

Reklamace

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím bezprostředně po dodání prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat e-mailem nebo písemně, nejpozději do třech dnů od převzetí zboží. Kupující je povinen při  převzetí zboží od přepravní služby, i při nepatrném poškození obalu, nebo náznaku poškození, toto zapsát do přepravního listu a případně pořídit fotografii.
Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem  www.gastro-plsek.cz  reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem nebo písemně.

Vrácení zboží ve 14ti denní lhůtě

1. Zboží zakoupené přes e-shop můžou zákazníci vracet do 14ti dnů od přijetí zásilky. Zboží zakoupené na prodejně zaslat na adresu e-shopu nelze.

2. Pro vrácení poštou budete potřebovat dva důležité dokumenty– fakturu a vytištěný a vyplněný formulář VRÁCENÍ ZBOŽÍ. Oba dokumenty prosím vložte do balíku společně se zbožím, které si přejete vrátit.

3. Zboží doporučujeme vracet v původním obalu. Musí být zároveň nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství a vhodné k dalšímu prodeji.

4. Zásilku pečlivě zabalte, aby nedošlo během dopravy k jejímu poškození.

5. Zašlete balík doporučeně nebo standardně na naši adresu uvedenou níže. Zásilku na dobírku si na dané adrese bohužel nikdo z nás nemůže převzít, takže by se vám vrátila zpět nevyřízená.

Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:

Plšek František Mgr.

Gastrozařízení a řeznické potřeby

Na Potůčku 700

74741 Hradec nad Moravicí .

www.gastro-plsek.cz 

 info@gastro-plsek.cz

+420602780907

 

Oznámení o závadách musí obsahovat:

  • jméno kupujícího
  • adresu
  • e-mail
  • podrobný popis závady
  • popis, jak závada vznikla

 

Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).
Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit doklad o zaplacení zboží.
V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Úhrada poštovného při výměně zboží nebo reklamaci

V případě, že se zákazník rozhodne zboží vrátit nebo zaslat k výměně či uplatnění reklamace, hradí poštovné zásilky k nám. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím a zbožím po uplatnění reklamace hradí  firma Gastro Plšek.

Pokud zákazník obdržel nesprávné zboží a vrací jej k výměně, uhradí  Gastro Plšek poštovné za tuto zásilku poškozenému zákazníkovi v hotovosti (s vyměněným zbožím) nebo složenkou. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím hradí  Gastro Plšek.

UPOZORNĚNÍ: Vracené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) neposílejte na dobírku! Gastro Plšek si vyhrazuje právo, nepřevzít zásilky od zákazníků odeslané na dobírku!