Složení do mlýnků - Akce

Deska-šajba  do řeznického vlčku a ručních mlýnků zaručená tvrdost 50HRc.     Nůž do masomlýnku, minimální zaručená tvrdost 48 HRc.

U desek do ručních   masomlýnků jsou:

Čísla za pomlčkou,  jsou dírky v desce-šajbě , kterými prochází dílo. Čili hrubost desky.
Číslo před pomlčkou vyjadřuje  velikost mlýnku.