Výroba nerezových mycích koryt, osazené senzorovými bateriemi, pro nemocnici NJ v počtu čtyřech kusů.Jedná se o vybavení mycích prostorů předoperačního sálu.